ثبت نام دوره های تربیت مدرس

ارزیابی ضرایب هوشی (Intelligence Quotient)
کد دورهنام درسنام استادتاریخ شروعساعت/روز تشکیل کلاسپیش‌نیازمدتقیمت/تومان 
1010دوره کامل مربیگری ارزیابی ضرایب هوشیسرکار خانم فلاح۱۳۹۸/۱۲/۱۹دوشنبهندارد۴روزه۵۰۰۰۰۰ ثبت نام آنلاین
محاسبات پیشرفته ریاضی (Advanced Mathematical Computing)
کد دورهنام درسنام استادتاریخ شروعساعت/روز تشکیل کلاسپیش‌نیازمدتقیمت/تومان 
1015دوره کامل ضرب و تقسیم محاسبات پیشرفتهسرکار خانم فلاح۱۳۹۸/۱۲/۱۹سه شنبهدارد۴روزه۵۰۰۰۰۰ ثبت نام آنلاین
مکعب روبیک (Rubic Cube)
هنوز دوره ای در این دپارتمان درج نشده است
مشاوره بالینی آموزشی تربیتی (E.C.C)
هنوز دوره ای در این دپارتمان درج نشده است