دپارتمان های آموزشی

مشاوره و هدایت تحصیلی (مهت)

Educational Guidance

کد نویسی

coding

ارزیابی ضرایب هوشی

Intelligence Quotient

محاسبات پیشرفته ریاضی

Advanced Mathematical Computing

مکعب روبیک

Rubic Cube

زبان انگلیسی

English language

ریاضیات انگشتی

Finger mathematics

برنامه ریزی کنکور

Entrance exam

رباتیک

Robotic

سازه های ماکارونی

Pasta structures

سواد رایانه

Computer literacy

سواد رسانه

Media literacy

طراحی و گرافیک

Graphic Designer

ماکت سازی

Replication

مشکلات درسی

Course problems

مهارت های زندگی

Life Skills

هوش مصنوعی

Artificial intelligence

مشاوره بالینی آموزشی تربیتی

E.C.C