نتایج آزمون هوش ایران شهر یاسوج- شهر مشهد مقدس- شهر همدان

نتایج آزمون هوش ایران شهر یاسوج- شهر مشهد مقدس- شهر همدان (مطالب جدید)

شهر یاسوج شهر مشهد مقدس           شهر همدان
عباس رحمانی امیر حسین زراعت کار علیرضا یمینی
علی رحمانی عطیه یاسین پرست ابوالفضل عافیتی
علی اکبر نادری فر محمد مهدی رحیمی سینا زاهدی نوری
محمد طاها صفری حمیدرضا رفیعی دیانا شهبازی
امیر عباس صادقی مهرداد صلحی سینا رنجبر
هستی حسین پور حانیه عالمی پارسا کمالی
محمد ایلیا اله دانه مهدیه فدایی محمدرضا شکری
هستی درخشان فر آریو خلیلی پور یگانه معصومی
ستایش رضایی بهداد قاسم زاده محمدرضا یاوری
مریم هاشمی حسین خدایی المیرا رضایی
آتنا نوذری عطیه تاجیک زهرا ثمری
سنا مالونی   محمد حسین ابراهیمی
ایلیا الهامی زاده   ریحانه هاشمی
فاطمه صفری   محمد پارسا حسینی
حامد صادقی   امیر حسین رضایی
علیرضا نیک مردان   کیان محرابی
محمد صادقی   یوسف حسن پور
نسیم باقری   امیر علی یوسفی
    علی هاشمی
    امیر مهدی شمسیان
    محمد امین سالمی