ارزیابی ضرایب هوشی تنها راه برای یک شروع خوب است

ارزیابی ضرایب هوشی تنها راه برای یک شروع خوب است (مطالب جدید)

ارزیابی ضرایب هوشی تنها راه برای یک شروع خوب است

خالق متد ارزیابی ضرایب هوشی در بخش دیگر سخنان خود اظهار کرد: در بخش آموزش و پرورش کشور جای نهادی در جامعه خالی است ...

رئیس سازمان گفت: هدف نهایی از این متد، شناساندن انواع مختلف هوش، ارزیابی و نحوه کار و قدرتمندسازی آن‌هاست که در نهایت باعث تحولی شگرف در انسان شده و او را با خود آشنا می‌کند که چه استعدادها و توانایی‌هایی داشته، دارد و خواهد داشت که از آن‌ها بی‌خبر بوده و به خودباوری و یقین می‌رسد و به همین جهت است که محققان می‌گویند «ثروت هر کشور مساوی با بهره هوشی مردمان آن کشور است».

خالق متد ارزیابی ضرایب هوشی در بخش دیگر سخنان خود اظهار کرد: در بخش آموزش و پرورش کشور جای نهادی در جامعه خالی است که بتواند با روشی علمی و عملی در سنین خردسالی چنین خدمتی را به آحاد افراد جامعه ارائه دهد و از سنین پائین بتواند با روش‌هائی علمی و استاندارد بر پایه سنجش هوش و ارزیابی آن، رغبت‌سنجی افراد را آینده‌یابی کرده و آنان و خانواده آنان را به سمتی سوق دهد که فرد در آن زمینه، واجد نبوغ یا مزیت نسبی است، این در حالی است که کشف نبوغ از سنین خردسالی یکی از برنامه‌های استراتژیک اجتماعی در جهان معاصر بوده و بسیاری از دولت‌ها با اهتمام به این مهم با شناسائی آینده آحاد افراد جامعه هر یک را به سوی استقرار در جایگاه واقعی خویش رهنمون می‌کنند چنانکه معنای عدالت اجتماعی نیز چیزی جز قرار دادن هر کس در جایگاه واقعی خود نیست.