لَا نُکَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

لَا نُکَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (مطالب جدید)

لَا نُکَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

خداوند می فرماید : ما هیچ کس را تکلیف نمی کنیم جز به اندازه توانایی هایش ، وقتی اینو می شنوید دیگه نباید نگران باشید و باید با قدرت به جلو حرکت کنید...

مطمئنا وقتی صحبت از تکلیف می شه منظور خداوند متعال این نیست که من به عنوان بنده کار های

مشخص شده ای را انجام دهم منظورش امتحان است یعنی هیچ کس را امتحان نمی کنم جز به اندازه

توانایی هایش پس ما نباید نگران این باشیم که چطور مسائل و اتفاقاتی که برامون می افته رو حل کنیم ،

این اتفاقات و مسائل امتحان ماست و مطمئن باشید خداوند بیشتر از توانایی های ما از ما امتحان نمی گیره.