موسسه علمی آموزشی فکر آفرین

 

موسسه علمی آموزشی فکر آفرین

 

موسسه علمی آموزشی فکرآفرین به شماره ثبت 39385 به عنوان اولین مرکز بالابردن توانایی و قدرتمندسازی ضرایب هوشی با هدف کشف نبوغ ، نقاط قوت و نقاط ضعف ،استعداد با روش ارزیابی ضرایب هوشی که روشی استاندارد و مبتنی بر سنجش و تحقیق است از سال 1386 فعالیت خود را آغاز نموده و با استقبال مردم مواجه گردیده و در نخستین آزمون سراسری خود به رغم کاستیهای فراوان بیش از هزار کودک و نوجوان را مورد ارزیابی قرارداده و زمینه های نبوغ آنان را اعلام و بستر شکوفایی آنان را فراهم نموده است.