ارسال مطالب برای استاد علی پور

ارسال مطالب برای استاد علی پور

تجارب ، موضوعات ، مقالات ، روش ها ، ایده های علمی و آموزشی خود را ارسال کنید

 

علاقمندان می توانند مباحث علمی و کاربردی خود را در حوزه آموزش به نشانی  ( info@irantot.ir  ) 

با عنوان  استاد علی پور  ارسال نمایند.

 

با تشکر از ارتباط شما

روابط عمومی سازمان