سرمایه گذاری کنید

سرمایه گذاری کنید

سرمایه گذاری کنید کار آفرین شوید

 

شمار زیادی از مخترعین ، نوابغ ، ایده پردازه ها روزانه برای ما طرح های خود را ارسال می کنند

که بسیار از آن ها قابل تولید است که به چرخه اقتصادی ،اجتماعی ، فرهنگی و... کشور کمک شایانی میکند

و از آنجا که سازمان نمی تواند همه آنها را به طور کامل پوشش دهد از کسانی که واجد شرایط باشند دعوت به عمل می آورد.

شما هم در چرخه تحول اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشورتان سهیم باشید.

 

 

با تشکر از ارتباط شما

روابط عمومی سازمان