موسسه علمی آموزشی فکر آفرین

موسسه علمی آموزشی فکر آفرین (درباره ما)

 

موسسه علمی آموزشی فکر آفرین

 

موسسه علمی آموزشی فکرآفرین به شماره ثبت 39385 به عنوان اولین مرکز بالابردن توانایی و قدرتمندسازی ضرایب هوشی با هدف کشف نبوغ ، نقاط قوت و نقاط ضعف ،استعداد با روش ارزیابی ضرایب هوشی که روشی استاندارد و مبتنی بر سنجش و تحقیق است از سال 1386 فعالیت خود را آغاز نموده و با استقبال مردم مواجه گردیده و در نخستین آزمون سراسری خود به رغم کاستیهای فراوان بیش از هزار کودک و نوجوان را مورد ارزیابی قرارداده و زمینه های نبوغ آنان را اعلام و بستر شکوفایی آنان را فراهم نموده است.