شرایط اخذ نمایندگی

شرایط اخذ نمایندگی (نمایندگیها)

شرایط عمومی
 
۱-    تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲-   نداشتن سوء پیشینه کیفری
۳-  اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام و برخوردار از حسن شهرت
۴-   نداشتن وابستگی به رژیم گذشته یا گروه های منحرف و غیر قانونی
۵-   داشتن حداقل ۳۰ سال سن
۶-   داشتن حداقل مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت عوم تحقیقات و فناوری

 
شرایط اختصاصی
 
۱-   سلامت روانی و نداشتن نقص عضوی که مانع انجام وظیفه است
۲-  حداقل میزان تحصیلات ، سوابق تجربی و سایر شرایط لازم برای اداره مراکز آموزشی
۳- مدیر مرکز پرورشی لازم است حداقل ۵ سال سابقه آموزشی داشته باشد.
۴-  داشتن مجوز آموزش از ارگان های ذی صلاح (آموزشگاه علمی آزاد، مدارس ، مهد کودک ها و…)
۵-  جذب حداقل ۲ مربی آموزش دیده و مورد تائید موسسه
 

مدارک ومستندات عقد قرار داد
 
۱-     فتوکپی کارت ملی و صفحات اول و دوم شناسنامه پس از تطبیق با اصل مدارک
۲-    فتوکپی مدرک تحصیلی برابر اصل شده
۳-    سه قطعه عکس ۳؛۴ پشت نویسی شده
۴-    تکمیل فرم اطلاعات فردی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به تعداد افراد
۵-    ارائه مدارک تملک محل آموزشگاه و یا دفتر نمایندگی
۶-    ارائه چک ضمانت در وجه موسسه فکرآفرین هوشمند خلاق
۷-    ارائه تصویر از محل آموزشگاه و یا دفتر نمایندگی

 
در صورت داشتن شرایط فوق به صفحه مراجعه نمایید.