انجمن ملی هوش ایران

درباره انجمن ملی هوش ایران

 

بر اساس آمار سازمان جهانی هوش، میانگین هوش انسان به طور متوسط ، بین 90 تا 109 است، که رتبه هوشی ایران 56 و با میانگین 84 می باشد و این بدان معناست که عموم مردم ایران حتی از سطح میانگین هم پایین ترند.اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که این را چه کسی می گوید؟سازمان جهانی هوش!(منسا)چطور توانسته چنین میانگینی را بدست آورد و این رتبه را در سطح جهانی به ایران دهد؟تنها پاسخی که می توان به این پرسش داد این است که براساس مشاهدات در المپیادها ، کنکور سراسری ،اختراعات ،تولیدات و... چنین رتبه ای به ایران داده شده است نه براساس یک سنجش صحیح و جای چنین سازمانی که این سنحش صحیح را در ایران انجام دهد خالی است.در هر جامعه ای آنقدر استعداد و نبوغ وجود دارد که باعث شوند کشور به سوی تعالی قدم بردارد و ایران از این موضوع مستثنا نیست که می توان با یک شناسایی درست و باهدایت کردن عموم جامعه باعث این اتفاق شگرف در ساختار علمی ،اجتماعی ، رفاهی و اقتصادی مردم گردید.
در بیشتر کشورهای دنیا این فرآیند بیش از 60 سال است که به صورت NGO انجام می شود ( به عنوان مثال سازمان مردم نهاد منسا  که سال تاسیس آن  1946 یعنی 73 سال پیش است )  به عنوان یک سازمان قدرتمند انسانی به آن نگاه می کنند و به موفقیت های چشمگیری علمی ،اقتصادی و...رسیده اند اشاره نمود.در کشور عزیزمان ایران نیزاستعدادها و توانایی های نهفته قابل توجه ای وجود دارد که درصورت توجه به این موضوع مهم می توان باعث ارتقا سطح هوشی عموم مردم که چنین توانایی هایی دارند اما شناسایی نشده اند  برداشت و باعث ارتقا سطح علمی،اجتماعی ،اقتصادی و...گردید و نیز تا حد قابل قبولی مانع از خروج نوابغ کشورشد به طور كلي طبق آمار سازمان جهانی هوش 98% هر جامعه این توانایی و ویژگی ها رادارند و فقط باید شناسایی و هدایت گردند که انشاالله در کشور عزیزمان ایران نیز از این مهم باید بهره جست.
ودر نهایت اين انجمن باعث ايجاد بستري بهتر براي عموم مردم  ، به ثمر رساندن ايده ها و ابتكاراتشان از طريق سرمايه گذاري و نيروي انساني ،معرفي به سازمان هاي مربوطه و توليد ايده است.